PROJEKTOWANIE

Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga odpowiedniego przygotowania.
W przypadku ogrodu będzie to: wizja lokalna terenu, zapoznanie się z Państwa oczekiwaniami, przygotowanie schematu funkcjonalno-przestrzennego oraz omówienie przyszłego projektu.


PAMIĘTAJ!


Projekt to solidny fundament (...)

tak jak projekt domu również projekt ogrodu będzie nam służył nie tylko na początku i w trakcie budowy, ale również w późniejszych latach podczas jego użytkowania i modernizacji.Istotą projektowania jest oszczędność czasu, materiału, a co za tym idzie i pieniędzy (...)

należy pamiętać, że projekt jakiegokolwiek kawałka zieleni to wieloetapowy proces, na który składa się wiele czynników, dlatego jego wykonanie należy zlecić inżynierowi zieleni.


Co powinna zawierać dobrze przygotowana dokumentacja projektowa?


1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot inwestycji.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5. Zestawienie materiałów i powierzchni.
5.2. Rośliny.
5.3. Ogródki.
5.4. Nawierzchnie.
6. Wyposażenie.
7. Dane informacyjne: czy działka wpisana jest do rejestru zabytków oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren, znajdujący się w granicach terenu górniczego.
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami.
10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
11. Wykaz gatunków projektowanych roślin.

 

 

 

Jak wygląda przebieg naszych prac?
Przejżyj galerię zdjęć z placu budowy.

Przejdź do działu: Galeria

Bez względu na to czy mamy w planach założenie ogrodu, czy też jego przebudowanie
zawsze należy przygotować dokumentację projektową, a później przystąpić do prac wykonawczych:


Przygotowanie mapy
geodezyjnej do celów projektowych, planów sytuacyjno wysokościowych terenu.
Inwentaryzacja terenu
jest to przeniesienie wszystkich terenowych elementów ożywionych i nieożywionych, które się na nim znajdują na arkusz papieru. W późniejszych etapach arkusz ten będzie podstawą do dalszych prac projektowych.
Przygotowanie projektu koncepcyjnego
jest to jeden z elementów dokumentacji projektowej, na którym przedstawiona jest w sposób graficzny cała kompozycja, plan zagospodarowania terenu: rozmieszczenie, kształt przebiegu ciągów komunikacyjnych, trawników, rabat bylinowych, kwietników i roślinności wysokiej, elementów małej architektury (rzeźb, fontann, oświetlenia, altan, schodków).
Przygotowanie wizualizacji 2d i 3d
to graficzne przedstawienie projektu koncepcyjnego w rzutach aksonometrycznych lub na przekrojach.
Przygotowanie projektu technicznego, wykonawczego
dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące zastosowanego materiału roślinnego, materiału architektury ogrodowej i szczegółowego rozmieszczenia wszystkich zaprojektowanych elementów oraz przedstawia metody wykonania poszczególnych prac. Składa się z części graficznej, opisowej i kosztorysowej.