POLITYKA FIRMY


Polityką Organizacji

BIURO PROJEKTOWE OGRODY HESPERYD


jest świadczenie usług oraz projektowanie na najwyższym możliwym poziomie, z zachowaniem najwyższej staranności i jakości, aby zapewnić klientowi pełną satysfakcję, a firmie pomyślną, ciągłą ewolucję. Przyjętą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami

  • Promowanie szkoleń, innowację i ciągły rozwój poprzez kryteria Doskonałości

  • Stworzenie środowiska pracy z jasno wyznaczonymi celami i ich oceną osiągania

  • Wprowadzenie i Ciągłe rozwijanie systemu zarządzania jakością zgodne zestandardami międzynarodowymi

  • Utrzymywanie ciągłej komunikacji z zainteresowanymi stronami

  • Zobowiązanie się do ciągłego doskonalenia systemu


Daniel Bąkowski
Właściciel