BIURO PROJEKTOWE OGRODY HESPERYD


Idź do treści

OFERTA/CENNIK


Oczekiwania klienta są różne, tak jak różne są ogrody dlatego ceny usług uzgadniane są po wizji lokalnej indywidualnie przy każdym zamówieniu.


Oferta kierowana jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorstw oraz placówek samorządowych.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy:

L.p.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA

1.

Ogrodów przydomowych, rodzinnych ogródków działkowych, działek rekreacyjnych, tarasów, balkonów, ogrodów dachowych, zagospodarowanie zielenią terenów w pobliżu firmy/przedsiębiorstwa.

2.

Projektowanie i budowa oczek wodnych.

3.

Małej architektury wraz z oświetleniem ogrodowym.

4.

Kwietników w gruncie oraz w donicach. Przygotowanie gotowych pojemników z kwiatami z dowozem do klienta.

5.

Systemów nawadniających.

6.

Plan ochrony drzewostanu.

7.

Dachów zielonych.

8.

Projekty ogólnej i szczegółowej inwentaryzacji terenów zielonych z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń pomiarowych.

USŁUGI / PIELĘGNACJA

1.

Kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych.

2.

Nasadzenia drzew i krzewów (cięcia sanitarne, nawożenie, ściółkowanie).

3.

Strzyżenie żywopłotów (formowanie).

4.

Zakładanie trawników z siewu i z rolki: koszenie, nawożenie, wertykulacja, areacja.

5.

Nasadzenia roślin jednorocznych i bylinowych.

6.

Wycinka i karczowanie drzew.

7.

Ekspertyzy dendrologiczne.

8.

Wykonywanie cięć sanitarnych drzew i krzewów zgodnie ze sztuka ogrodniczą.

9.

Ochrona roślin przed szkodnikami, patogenami i chorobami fizjologicznymi.

10.

Porządkowanie ogrodów po zimie oraz przygotowanie do zimy.

11.

Odśnieżanie i zamiatanie podjazdów oraz zbieranie liści.

12.

Zebranie i wywóz materiału organicznego.

13.

Plewienie i utrzymanie prawidłowej struktury gleby.

USŁUGI SPECJALNE

1.

wynajem wielozadaniowej maszyny budowlano-ogrodniczej MULTI 1 ONE.

2.

Sprzedaż urodzajnej ziemi ogrodniczej, materiałów ściółkujących (przekompostowana kora ogrodnicza, agrowłóknina, agrotkanina) nawozów mineralnych i organicznych.

3.

Sporządzanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z najnowszymi przepisami prawa o ochronie środowiska i ochronie przyrody.

4.

Porady ogrodnicze - błyskawiczne wskazówki jak prawidłowo dbać o ogród.

5.

Rekultywacja, adaptacja zdegradowanych terenów na tereny zielone. Programy ratujące dla zaniedbanych terenów zielonych.

6.

Umacnianie skarp i rowów.

7.

Budowa - koszenie i oczyszczanie - istniejących rowów melioracyjnych.

8.

Nadzory inspektorskie (uprawnienia OSTO).

PRZYKŁADOWY CENNIK USŁUG


Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej. Każda usługa jest wyceniana indywidualnie po wizji lokalnej i zależy od zakresu prac oraz od rodzaju terenu.

Przy dużych zamówieniach cena jednostkowa ulega pomniejszeniu.

L.p.

Rodzaj usługi

Jedn. miary

Cena PLN netto

1.

Projekt ogrodu lub plan zagospodarowania terenu

m2

od 2,50

2.

Projekt systemu nawadniania

m2

od 2,00

3.

Przygotowanie wniosku na wycinkę drzew z pełną dokumentacją

szt.

70,00

4.

Prace pilarką ( piłą ) spalinową

rbg

65,00

5.

Prace kosą spalinową

rbg

65,00

6.

Prace wertykulatorem, areatorem spalinowym

rbg

70,00

7.

Prace glebogryzarką spalinową

rbg

60,00

8.

Praca wielozadaniową maszyną MULTI 1 ONE (koparka, spychacz, kosiarka z koszem, glebogryzarka, przekopanie z odkamienianiem)

rbg

85,00

9.

Cięcie żywopłotów wysokość do 100 cm

mb.

3,60

10.

Cięcie żywopłotów wysokość do 150 cm

mb.

4,10

11.

Cięcie żywopłotów wysokość do 200 cm

mb.

5,10

12.

Cięcie żywopłotów wysokość do 250 cm

mb.

6,10

13.

Cięcie żywopłotów wysokość powyżej 250cm

mb.

7,10

14.

Koszenie trawników
(Cena może wzrosnąć w przypadku zebrania pokosu, wysokości pokosu, zachwaszczenia terenu, występowania samosiewów, nierówności terenu, trudnego dostępu do miejsc koszenia, technologii koszenia: kosa spalinowa, kosiarka, traktor ogrodowy, traktor MULTI 1 ONE z przystawką tornado)

m2

0.15

15.

Renowacja trawnika (nawożenie, dosiewanie, oprysk) + materiały

m2

3,20

16.

Nawożenie trawnika nawozem wieloskładnikowym + materiał

m2

0,14

17.

Wertykulacja, Aeracja

m2

1,50

18.

Usuwanie korzeni, starych roślin,

szt.

12,00

19.

Pielenie roślin, rabat

m2

0,80

20.

Grabienie trawy, liści

m2

0,35

21.

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń do kontenera, resztek ogrodowych (trawy, liści, gałęzi)

m3

76,00

22.

Odmładzanie pojedynczych krzewów przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, przy średnicy korony do 2 m

szt.

8,00

23.

Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia do 10 cm i od 11 do 20 cm

szt.

19,00

24.

Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia od 21 do 30 cm

szt.

23,00

25.

Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia powyżej 31 cm

szt.

30,00

26.

Zabezpieczanie drzew na okres robót ziemnych

szt.

158,00

27.

Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia do 10 cm

szt.

44,00

28.

Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 11 do 30 cm

szt.

70,00

29.

Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 31 do 40 cm

szt.

92,00

30.

Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia powyżej 40 cm

szt.

113,00

31.

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim

m2

7,00

32.

Ręczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu 1:2

m2

9,00

33.

Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii I-II

m2

0,52

34.

Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii III

m2

0,76

35.

Ręczne zdjęcie oraz transport taczkami warstwy ziemi urodzajnej w gruncie niezadarnionym/zadarnionym

m3

53,00/72,00

36.

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie niezadarnionym/zadarnionym

m3

13,00/16,00

37.

Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m

szt.

42,00

38.

Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m

szt.

14,00

39.

Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7 m

szt.

129,00

40.

Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7 m

szt.

95,00

41.

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm z zaprawieniem dołów

szt.

13,00

42.

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV

m2

6,00/7,00

43.

Wykonanie trawników dywanowych na skarpach, przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV

m2

13,00/15,00

44.

Wykonanie trawników darniowych (rolka) z nawożeniem

m2

38,00

45.

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe, bylinowe z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy 20 cm

m2

38,00

46.

Obsadzenie kwietników roślinami 1-4/5-9/12-16 szt.

m2

11,00/14,00/42,00

47.

Obsadzenie kwietników bylinami 1-4/5-9 szt.

m2

19,00/42,00

48.

Palikowanie drzew z materiałem (4 paliki o wys. 250 cm)

szt.

80,00

49.

Palikowanie drzew z materiałem (3 paliki o wys. 120 cm)

szt.

60,00

50.

Nadzory inspektorskie (uprawnienia OSTO)
cena dotyczy pierwszej godziny, każda kolejna minus 50%

rbh

150,00

STRONA GŁÓWNA | PROJEKTOWANIE | WYKONANIE | NASZE REALIZACJE | OFERTA/CENNIK | MASZYNY SPECJALISTYCZNE | OFERTA HANDLOWA | ODSNIEZANIE | UPRAWNIENIA | OCHRONA FIZYCZNA | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego