OFERTA

W naszej ofercie:


 • Wynajem wielofunkcyjnych maszyn ogrodniczo budowlanych:
  • łyżka 4w1
  • koparka
  • glebogryzarka
  • agregat do koszenia
  • pilarki spalinowe
  • dmuchawy i odkurzacze ogrodowe


  Jedną z pozycji dostępnych w naszym parku maszyn jest MULTI 1 ONE - wielofunkcyjna koparka, spychacz, kosiarka z koszem, glebogryzarka, przekopanie z odkamienianiem.

Usługa jakiej potrzebujesz nie znajduje się w naszej ofercie?
Nie ma problemu!
Skontaktuj się z nami, a dostosujemy ją do Twoich potrzeb.

Zadzwoń lub napisz już teraz! KONTAKT

Przykładowy cennik usług:


Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej. Każda usługa jest wyceniana indywidualnie po wizji lokalnej i zależy od zakresu prac oraz od rodzaju terenu.
Przy dużych zamówieniach cena jednostkowa ulega pomniejszeniu.


L.p. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena PLN netto
1 Projekt ogrodu lub plan zagospodarowania terenu m2 od 2,50
2 Projekt systemu nawadniania m2 od 2,00
3 Przygotowanie wniosku na wycinkę drzew z pełną dokumentacją szt. 70,00
4 Prace pilarką (piłą) spalinową rbg 65,00
5 Prace kosą spalinową rbg 65,00
6 Prace wertykulatorem, areatorem spalinowym rbg 70,00
7 Prace glebogryzarką spalinową rbg 60,00
8 Praca wielozadaniową maszyną MULTI 1 ONE (koparka, spychacz, kosiarka z koszem, glebogryzarka, przekopanie z odkamienianiem) rbg 85,00
9 Cięcie żywopłotów wysokość do 100 cm mb. 3,60
10 Cięcie żywopłotów wysokość do 150 cm mb. 4,10
11 Cięcie żywopłotów wysokość do 200 cm mb. 5,10
12 Cięcie żywopłotów wysokość do 250 cm mb. 6,10
13 Cięcie żywopłotów wysokość powyżej 250cm mb. 7,10
14 Koszenie trawników
(cena może wzrosnąć w przypadku zebrania pokosu, wysokości pokosu, zachwaszczenia terenu, występowania samosiewów, nierówności terenu, trudnego dostępu do miejsc koszenia, technologii koszenia: kosa spalinowa, kosiarka, traktor ogrodowy, traktor MULTI 1 ONE z przystawką tornado)
m2 0.15
15 Renowacja trawnika (nawożenie, dosiewanie, oprysk) + materiały m2 3,20
16 Nawożenie trawnika nawozem wieloskładnikowym + materiał m2 0,14
17 Wertykulacja, aeracja m2 1,50
18 Usuwanie korzeni, starych roślin szt. 12,00
19 Pielenie roślin, rabat m2 0,80
20 Grabienie trawy, liści m2 0,35
21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń do kontenera, resztek ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) m3 76,00
22 Odmładzanie pojedynczych krzewów przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, przy średnicy korony do 2m szt. 8,00
23 Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia do 10cm i od 11 do 20cm szt. 19,00
24 Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia od 21 do 30cm szt. 23,00
25 Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi przy średnicy pnia powyżej 31cm szt. 30,00
26 Zabezpieczanie drzew na okres robót ziemnych szt. 158,00
27 Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia do 10cm szt. 44,00
28 Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 11 do 30cm szt. 70,00
29 Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia 31 do 40cm szt. 92,00
30 Opryskiwanie spryskiwaczem ręcznym drzew i krzewów o średnicy pnia powyżej 40cm szt. 113,00
31 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim m2 7,00
32 Ręczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu 1:2 m2 9,00
33 Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii I-II m2 0,52
34 Orka gleby glebogryzarką przyczepną w gruncie kategorii III m2 0,76
35 Ręczne zdjęcie oraz transport taczkami warstwy ziemi urodzajnej w gruncie niezadarnionym/zadarnionym m3 53,00/72,00
36 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie niezadarnionym/zadarnionym m3 13,00/16,00
37 Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5m szt. 42,00
38 Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 0,5m szt. 14,00
39 Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m szt. 129,00
40 Sadzenie krzewów przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m szt. 95,00
41 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45cm z zaprawieniem dołów szt. 13,00
42 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV m2 6,00/7,00
43 Wykonanie trawników dywanowych na skarpach, przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kat. I-III/IV m2 13,00/15,00
44 Wykonanie trawników darniowych (rolka) z nawożeniem m2 38,00
45 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe, bylinowe z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy 20cm m2 38,00
46 Obsadzenie kwietników roślinami 1-4/5-9/12-16szt. m2 11,00/14,00/42,00
47 Obsadzenie kwietników bylinami 1-4/5-9szt. m2 19,00/42,00
48 Palikowanie drzew z materiałem (4 paliki o wys. 250cm) szt. 80,00
49 Palikowanie drzew z materiałem (3 paliki o wys. 120cm) szt. 60,00
50 Nadzory inspektorskie (uprawnienia OSTO)
cena dotyczy pierwszej godziny, każda kolejna minus 50%
rbg 150,00